28 Chinese: Rubell Family Collection

Regular price $75.00On Sale $47.95

Held at the Rubell Family Collection in Miami, Florida, 28 Chinese was the culmination of six research trips that the Rubell family made to China between 2001 and 2012, over the course of which they visited more than 100 studios. This publication gathers pieces by 28 artists working across several generations and in a myriad of themes, offering a broad survey of the Chinese art world today. The Chinese-English bilingual volume includes works and writings by artists such Ai Weiwei, Chen Wei, Chen Zhou, Fang Lu, He Xiangyu, Hu Qingyan, Hu Xiangqian, Huang Ran, Huang Yong Ping, Lan Zhenghui, Li Ming, Li Ran, Li Shurui, Li Songsong, Li Zhanyang, Liu Chuang, Liu Wei, Qiu Zhijie, Shang Yixin, Wang Guangle, Wang Xingwei, Xie Molin, Xu Zhen, Yan Xing, Zhang Enli, Zhang Huan, Zhao Yao and Zhu Jinshi.